RISK-BASED PLANNING SYSTEM (RBPS)

Jedan od osnovnih preduslova za efektivno i efikasno funkcionisanja inspekcijskih sistema (Inspection Authorities) i revizija predstavlja kvalitetna primjena procesa upravljanja rizicima (Risk Management). Upravljanje rizicima primjenjuje se u različitim fazama inspekcije ili revizije (planiranje, priprema, sprovođenje, donošenje odluka-mjera, analiza i izvještavanje). Prema zaključcima Londonske konferencije o reformama inspekcija (Inspection Reform – The Change That Matters - 2012),  primjena risk-based inspections pristupa predstavlja jedan od osnovnih principa koje je potrebno ugraditi u inspekcijske sisteme. 

InfoExpert u ponudi posjeduje proizvod – metodologiju i modul Risk-based Planning System (RBPS) koji omogućava primjenu upravljanja rizicima u inspekcijskom nadzoru. RBPS modul je izrađen primjenom sistema odlučivanja na osnovu pravila zasnovanih na bazama znanja i metodama vještačke inteligencije (Fuzzy Logic). RBPS modul sa tehničkog stanovišta realizovan je kao posebna komponenta koju je moguće integrisati u inspekcijske informacione sisteme nezavisno od upotrebljene ICT platforme. 

RBPS posjeduje sljedeće funkcionalnosti i svojstva:

  • Konfigurabilnost na nivou indikatora rizika i primjenjenog algoritma na nivou business profila poslovnog subjekta prema poslovnim djelatnostima uz podršku za automatsko određivanje inicijalnih rizika (na primjer, povećan nivo određenih štetnih hemijskih elemenata u sirovini koje je potrebno eliminisati u procesu proizvodnje);
  • Podrška za određivanje prioriteta inspekcijskih aktivnosti na osnovu strateških inicijativa i donesenih politika (policy) za višegodišnje i godišnje programe i planove;
  • Automatsko generisanje prijedloga liste subjekata i objekata inspekcijskog nadzora, vremenskog perioda za obavljanje nadzora i inspektora na operativnom nivou planiranja, na osnovu inspekcijske baze znanja, zaprimljenih eksternih informacija (EU RASF, TRACES, RAPEX, INFOSAN alerti, prijave i pritužbe, rezultati monitoringa, izvještaji self-assessment-a), te sezonske komponente, proteklog perioda od prethodne aktivnosti i kompetencija inspektora;
  • Podrška za upravljanje eskalacijama – incidentima i akcidentima sa mogućnošću primjene principa sledljivosti (tracebility) (na primjer, pozicije geo lokacija kod pojave zoonoza - veterinarstvo ili na primjer pronalaženje uzroka i izvora za neusaglašnost proizvoda - bezbjednost hrane);
  • Podrška za utvrđivanje nivoa obuhvatnosti inspekcijskog pregleda (inspection depth) na nivou pojedinačnih slučajeva (Case-based reasoning) utvrđivanjem prioriteta za inspekcijske provjere ili potreba za laboratorijskim odnosno analizama profesionalnih organizacija što značajno smanjuje vrijeme trajanja pregleda (naročito značajno za granične inspekcije - fitosanitarna, veterinarska);
  • Podrška za donošenje odluka u pogledu izbora adekvatnih inspekcijskih mjera za uočene nepravilnosti u pojedinačnim slučajevima na osnovu baze znanja uz primjenu „piramide inspekcijskih mjera“ - “Inspection measures pyramid”;
  • Podrška za procjenu potrebe za follow-up inspekcijama na terenu, odnosno mogućnost da se f-up obavi bez fizičke posjete na osnovu dostavljenih informacija o izvršenim mjerama i otklonjenim nepravilnostima.

Mogućnost primjene RBPS modula vidimo i u sklopu informacionih sistema i alata za podršku self-assessment-u i internim revizijama, radi usaglašavanja poslovanja sa zahtjevima regulative i standarda i smanjivanja rizika za nastanak incidenata i šteta za poslovanje. 

Planovi su nam da nastavimo da radimo na unapređenju RBPS metodologije i algoritma, te da uvedemo automatsku adaptibilnost primjenjenih pravila (primjena neuronskih mreža). Takođe, stavićemo i veći akcenat na primjenu metode za procjenu rizika u reviziji i self-assessment-u za podršku određivanju kontrola i opsega revizija.