Notice: Constant DATE_RFC7231 already defined in H:\root\home\gvranic-001\www\siteup\includes\bootstrap.inc on line 258
Pripremni seminar za polaganje CISA ispita | InfoExpert
 

Pripremni seminar za polaganje CISA ispita

InfoExpert d.o.o. Banja Luka u saradnji sa ISACA Slovenia Chapter planira da u aprilu 2015. godine organizuje pripremni seminar u Banjaluci za polaganje CISA ispita (Certified Information Systems Auditor – Sertifikovani revizor informacionih sistema).

Namjera je da se kroz efektivni četvorodnevni seminar (predavanja, radionice, stručne materijale) zainteresovanim polaznicima pruže najkvalitetnije informacije iz oblasti revizije, kontrole, nadzora i procjene informacionih sistema (IS) prema međunarodno priznatim standardima.  Znanja i vještine koje polaznik stiče pohađanjem stručnog ISACA seminara bitan su preduslov za uspješno polaganje CISA ispita i sticanje prestižnog statusa CISA eksperta (dobijanje sertifikata). Sa CISA sertifikatom zaposleni će unaprijediti svoju karijeru a organizacije poslovanje.

Planirani predavači ISACA CISA pripremnog seminara u Banjaluci su visokokvalifikovani stručnjaci sa bogatim iskustvom iz oblasti revizije informacionih sistema, članovi ISACA udruženja iz Slovenije - Renato Burazer, CISA, CRISC, CISM, CGEIT, CISSP i Franci Tajnik, CISA, CISM. Ukupna cijena četvorodnevnog seminara je 1100 KM po polazniku (cijena bez PDV), a predavanja će biti organizovana na engleskom i/ili lokalnom jeziku. Cijena ne uključuje polaganje CISA ispita koji možete prijaviti i polagati samo pri ISACA Chapter-u.

Pozivamo sve zainteresovane da se putem ove stranice prijave i izraze interes za pohađanje ISACA CISA pripremnog seminara u Banjaluci. U registracionom formularu zainteresovani mogu i da predlože početni datum održavanja seminara u aprilu koji bi im najviše odgovarao. Nakon razmatranja prijava u saradnji sa ISACA Slovenia Chapter-om odredićemo datum i mjesto održavanja ISACA CISA pripremnog seminara u Banjaluci o čemu će prijavljeni biti blagovremeno informisani.

Više informacija o CISA ispitu možete pronaći na zvaničnoj internet stranici ISACA Slovenia Chapter-a (www.isaca.si) ili na internet stranici ISACA (www.isaca.org).

O predavačima

Franci Tajnik, CISA

Franci je IT revizor i IT stručnjak sa 30 godina iskustva. Bavi se revizijom informacionih sistema više od 15 godina. Svoja iskustva i kompetencije dopunjavao je kroz različite uloge: voditelj informatike, predavač na fakultetu, direktor firme koja se bavi razvojem i održavanjem informatičkih rješenja.

Pored i samog programiranja, vodio je mnoge kompleksne projekte razvoja i implementacije informatičkih rješenja kao i revizije informacionih sistema u regiji u različitim industrijama.Od godine 1997 uključen je organizaciju treninga za pripremu za CISA ispit. Polaznici seminara su postizali iznadprosječne rezultate.

Iskustva u industriji: bankarstvo, osiguranje, proizvodnja, trgovina, javni sektor, informacijska tehnologija, automobilska industrija.

Kvalifikacije: CISA – Certified Information Systems Auditor, sudski vještak za informacione tehnologije

Aktivan je član ISACA udruženja koji se istakao i nagradom za pripremu pitanja za CISA ispit.

Renato Burazer, CISA, CRISC, CISM, CGEIT, CISSP

Renato je poslovni savjetnik i revizor informacionih sistema sa 20 godina iskustva, 12 godina u Big 4 – od toga 1,5 godine u SAD i Velikoj Britaniji, jedna godina u savjetodavnoj firmi na području korporativnog upravljanja. Aktivan je u zemljama Centralne Evrope. Vodi savjetodavne i revizijske projekte s područja: korporativnog upravljanja, upravljanja IT, IT revizije, uspostavljanja i obavljanja interne revizije, uvođenja standarda, nezavisne selekcije informacionih sistema i razvoja strategija, upravljanja operativnim rizikom, nezavisnog nadzora projekta, oblikovanja sistema nagrađivanja i praćenja poslovanja.

Iskustva u industriji, bankarstvu, osiguranju, proizvodnji, trgovini, farmaciji, javnom sektoru, energiji, informacionim tehnologijama, automobilskoj industriji.

Kvalifikacije: CISA – Certified Information Systems Auditor, CISSP – Certified Information Systems Security Professional, CISM – Certified Information Security Manager, CGEIT – Certified in Governance of Information Technology, CRISC – Certified in Risk and Information Systems Control.

Predsjednik je Udruženja  ISACA Slovenija i član upravnog odbora Udruženja poslovnih savjetnika Slovenije. Čest je govornik na konferencijama s područja korporativnog upravljanja, IT revizije i upravljanja rizicima.