ICT STRATEGIC CONSULTING

U okviru usluge podrške izradi ili prilagođavanju strategija omogućavamo praktičnu primjenu pristupa vodećih svjetskih autoriteta za strateško upravljanje (Kaplan&Norton “Mastering the Management System“). Cilj nam je ne samo da podržimo izradu ili prilagođavanje strategija i strateških dokumenata (strategija, strateški plan, operativni plan), nego i da na jednostavan način približimo našim klijentima alate koji će im omogućiti praćenje i upravljanje na strateškom i operativnom nivou radi postizanja ciljeva.

Prilikom definisanja strategije obezbjeđujemo analize, iznosimo ideje i podržavamo rukovodni tim u reafirmaciji misije, vizije i vrijednosti. Takođe, pomažemo u izradi analiza eksterne i interne situacije radi identifikacije prilika, internih resursa i mogućnosti koje daju kompetitivne prednosti (Michel Porter’s Five Forces and Value Chain models, PESTEL). Ovim pristupom popularna SWOT metoda postaje operativno iskoristiva i podržava identifikovanje odgovora na šest (6) ključnih strateških pitanja i odabir odgovarajućeg tipa strategije (4 moguća tipa).

U narednim fazama translacije strategije u ciljeve, definisanja mjera i „targeta“, te odgovarajućih strateških inicijativa, omogućavamo sinergiju timova i dijeljenje znanja unutar organizacije primjenom koncepata strateškog mapiranja i Balanced Scorecard metrike za praćenje performansi.

U sklopu definisanja operativnih planova poseban akcenat stavljamo na unapređenje poslovnih procesa (BPM) i sveukupnog sistema kvaliteta (QMS). Time se omogućava strateško usaglašavanje (Strategic alignment) procesa sa dugoročnim strateškim prioritetima.

Radi podrške upravljanju izvršenjem strategije prenosimo znanje, iskustvo i „know-how“ o praktičnim načinima i alatima. Razrada prioritetnih strateških inicijativa i projekata predstavlja priliku za uvođenje novih koncepata (KMS, PMO, CPM) putem poboljšanje sistema (CRM, ERP i HRM) u svrhu izgradnje organizacije bazirane na znanju (KBE) i postizanja poslovne izvanrednosti.