BUSINESS PROCESS MODELING

U sklopu usluge modelovanja poslovnih procesa obezbjeđujemo osnov potreban za podizanje nivoa efikasnosti i uspješnosti poslovnih subjekata i javnih institucija. Samo sa jasno identifikovanim ulogama u procesnom lancu i standardizovanim aktivnostima na različitim nivoima moguće je postići konkurentsku prednost u poslovnom segmentu, odnosno efikasnost u segmentu javne uprave.

Prema Nortonu i Kaplanu poslovni procesi su jedan od šest ključnih dijelova strategije. Činjenica je da donošenje regulative i uvođenje kompleksnih informacionih sistema bez prethodno kvalitetno definisanog procesnog okvira ne daje rezultate.

Korišćenjem odgovarajućih alata i specifikacija (BPMN, UML, ARIS) omogućavamo kvalitetnu selekciju i primjenu relevantnih i referentnih modela procesa koji su zasnovani na najboljim evropskim i svjetskim praksama, ali i dizajn potpuno novih modela koji su prilagođeni specifičnostima organizacija i djelatnosti.

Paralelno sa izradom modela procesa podržavamo izradu povezane interne regulative čime se obezbjeđuje praktično primjenjiv osnov za efikasno funkcionisanje organizacije i osnov za naredna unapređenja izradom i implementacijom strateških inicijativa i IS.

Uvođenje procesno orjentisane organizacije omogućava mjerenje performansi i kontinuirano poboljšavanje procesa uz identifikovanje kritičnih tačaka i primjenu odgovarajućih mjera. Time se dolazi do optimalnih rješenja u upravljanju resursima i finansijskim sredstvima uz smanjenje rizika na najniži mogući nivo.