O nama

InfoExpert d.o.o u saradnji sa ICT principalima pruža stručne konsultantske usluge, podršku za razvoj kompleksnih ICT rješenja u svrhu povećanja efikasnosti kompanija, ustanova i institucija (u skladu sa evropskim i svjetskim standardima, smjernicama i najboljim praksama).

Primarna djelatnost našeg tima je savjetovanje u segmentu izrade projektnih ideja i projekata, reinženjeringa poslovnih procesa i definisanja projektnih zahtjeva za kompleksne informacione sisteme. U saradnji sa našim partnerima omogućavamo pristup iskustvima iz EU i međunarodnih projekata.

Prilikom dizajna kompleksnih rješenja usmjereni smo na kvalitet i brzinu implementacije (u svrhu brzog povrata investicija), te prilagođenost rješenja zakonodavnim, privrednim i socijalnim sistemima zemalja Jugoistočne Evrope. Paralelno sa savjetovanjem, cilj nam je da putem edukativnih programa radimo na povećanju organizacionih kapaciteta i vrijednosti naših klijenata, kroz prenos znanja i “know-how“, sa fokusom na sve karike u lancu poslovanja.

U saradnji sa međunarodno priznatim kompanijama, principalima, institutima i fakultetima, omogućavamo pristup dokazanim IT rješenjima koja omogućavaju poboljšanje kvaliteta rada poslovnih subjekata u sektorima elektrodistribucije, telekomunikacija, komunalnih usluga, banaka i finansijskih organizacija.

Za potrebe javnih institucija, državnih organa i lokalnih samouprava fokusirani smo na usluge implementacije IT rješenja koja omogućavaju podizanje nivoa funkcionalnosti i transparentnosti djelovanja, interoperabilnosti i informacione bezbjednosti. Takva IT rješenja u ponudi InfoExperta se već uspješno primjenjuju u praksi u SEE regiji i EU, a karakterišu ih dobre performanse, brza implementacija, jednostavna primjena, mogućnosti unapređenja, konfigurabilnost i visok stepen pouzdanosti.

Svojim klijentima bićemo uvijek na raspolaganju kada je posrijedi savjetovanje, upravljanje promjenama, edukacija, te lokalna podrška pri korišćenju i održavanju implementiranih IT rješenja.

InfoExpert u saradnji sa partnerima i eminentnim stručnjacima iz SEE regiona i svijeta, provodiće usmjerene edukativne programe iz sektora IT, upravljanja poslovnim procesima, primjene poslovne inteligencije, korporativnog vladanja (corporate governance) i strateškog upravljanja, koji omogućavaju sticanje međunarodno priznatih sertifikata.

Vjerujemo da je izrada projektnih ideja i projekata koji se mogu finansirati iz sredstava evropskih fondova jedna od naših najvrijednijih usluga, koja je namjenjena pojedincima, organizacijama, preduzećima, javnim institucijama, državnim organima i lokalnim zajednicama. U ovom segmentu naš tim sarađuje sa partnerima koji već imaju provjereno iskustvo u pripremi i radu na evropskim projektima.

Naša vizija je da svojim uslugama podstaknemo pojedince, poslovne subjekte i javne institucije na postizanje viših nivoa agilnosti i poslovne izvrsnosti, kako bi doprinijeli transformaciji i razvoju ekonomije i društva, te poboljšanja životnog standarda i uopšte kvaliteta života.